ناگفته های حفاظ شاخ گوزنی ناگفته های حفاظ شاخ گوزنی تهران که برای جلوگیری از سرقت بر روی دیوار ساختمان های مختلف از آن استفاده می کنند حفاظ شاخ گوزنی است برای تولید حفاظ شاخ گوزنی از میله های فلزی استفاده میشوند که به صورت نوک تیز و برنده ساخته […]